Ispañatx mä nayra khithanit irpiriruw jaqüwinak uñakipañatak mayamp Boliviar khithanipxani

Imagen

Boliviarux mä nayra khithanit irpiriruw jaqüwinak uñakipir uñjañapatak Ispañat khithanitäni, jupax Bolivian kunjamas jakata ukx uñt’xiwa sasaw tata Josep Borrellax arsuwiyi, jupax Ispañan Yaqha Markanakamp Aruskipir Kamanaparakiwa.

“Aka markanx wali yatiñan irpiriwa” sasaw tata Borrellax arsuwiyi.

Organización de Estados Americanot (OEA) Bolivia chhijlläwxat uñakipañatak puripki jupanakan irnaqapxañapatakiw qullqimp yanapatäni sasaw qhanancht’awiyi.

Nayrïr phaxsiw 31 uru saraqkipan OEAnkirinakax jaqüwinak uñakipañ qalltawiyapxi, 10 urut 12 urukamaw tukuyatäni sawiyapxiwa. Actanakamp jakhthapitanakamp uñakipasipki ukhamarakiw jakhthapitanak uñjats atamirimp yatiyäwinak qillqatsa./RAR


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/aymara/otro.php on line 156