Chhijlläwitak qillqantayasiñax suxta urunw tukusxani

Imagen

Markachirinakar qillqantkasa (Jamuqa: Bolivia en tus manos)

Markachirinakar chhijlläwitak qillqantañax suxta urunw tukuyani, willka kuti phaxsit 14 uru saraqkipanw tukusxani sasaw Chhijllayir Utankirinakax (OEP) yatiyawiyapxi.

836 chiqanw jach’a markanakampin jisk’a markanakampin markachirinakarux qillqantatäski, uka chiqanakaruw khithinakati janir qillqantayasipki jupanakax qillqantayasir sarapxaspa jan ukax yatiyäwinakap askicht’iri.

Taypi sata phaxsit 20 uru saraqkan ukürkam 18 mara phuqhirinakaw qillqantayasipxañapa, jupanakax jaqxapxaspawa.

Khithinakati yaqha chiqar jakir sarxapxi jupanakax ukhamarakiw yatiyäwinakap askichir sarapxañapa, ukhamat Servicio de Registro Cívico (Serecí) ukankirinakax yaqha chiqan jaqupxañapatak yatiyxapxani.

Jaqi chimpumpikiw chhijllañatakix markachirinakax qillqantayasipxaspa, ukhamw Chhijllayir Utankirinakax amtawiyapxi./RAR


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/aymara/otro.php on line 156