Chhijllayir utankirinakax 33 anqa markanw Bolivia markachirinakar qillqantayasipki

Imagen

Mama María Eugenia Choque, Chhijllayir Uta irpiri (Jamuqa: BTV)

Luk’anamp limxatayas sutinak qillqantirinakax 33 anqa markaruw Bolivia markachirinakar qillqantapxañapatak khithatäxi sasaw mama María Eugenia Choquex arsuwiyi, jupax Chhijllayir Uta irpirirakiwa.

“258 luk’anamp limxatayas qillqantirinakaw 33 anqa markar urürux khithatäxi. Argentinampin Españampin Brasilampin Chilempinx 11 jach’a markanw nayrïr phaxsinakatpach qillqantañ qalltawiyatäxi” sasaw sawiyi.

Uka pachparakiw, Bolivian walja markachirir qillqantañax llamayu phaxsit 31 uru saraqkipanw qalltatäni, willka kuti phaxsit 14 uru saraqkipan tukuyatarakïni sasin sawiyi. Ukatw markachirinakarux qillqantayasipxañapatak jawillt’awiyi, jan walja siqisir utjki ukjak sarapxamti sasin arsuwiyi.

Taypi sata phaxsit 20 uru saraqkan ukjakam 18 uru phuqhapkan uka wayna tawaqunakaw qillqantayasipxañapa ukhamarakiw yaqha utar jakir sarxapxi jupanakasa./RAR


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/aymara/otro.php on line 156