Chukiyawu Comité Civiconkirinakax irpirinakar k'umirinakan sartasipxatap k'umiwiyapxi

Imagen

Clemente Gutiérrez, Chukiyawu Comité Civicón irpiripa (Jamuqa: Llikat apsuta)

Jichhürux marka irpirinakar k’umirinakax Chhijllayir Uta irpirinakar jaqsuñatakiw kayuk sartasisipki, Chukiyawu markachirinakaruw ukham sartasisax jan walt’ayapxi sasaw tata Clemente Gutiérrezax llakt’at arsuwiyi, jupax Chukiyawu Comité Cívicon irpiriparakiwa.

“San Andrés Jach’a Yatiqañ Utankirinakamp (UMSA), CONADEmp (Comité Nacional por la Defensa de la Democracia) anata phaxsin 21 urupan sutipamp sartasirinakamp marka apnaqañ munir tamanak irpirinakamp Altu Pata Cejat kayuk saraqanipxani, jupanakax Chhijllayir Utankirinakaruw jan walt’ayas jaqsuñ munapxi” sasaw sawiyi.

Akham sartasipxatapax janiw kuna kunkinïkisa, ukham uñjasax markachirinakax phiñasipxiwa, jupanakarux janiw munapki ukjar sarayapkiti sasaw qhanancht’awiyi./RAR


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/aymara/otro.php on line 156