Qharürut uksarux janiw anch thayxaniti sasaw SENAMHI ukankirinakax sawiyapxi

Imagen

Chukiyawunx sintpin thayaski (Jamuqa: Llikat apsuta)

Qharüruw ukxarux markasanx junt’utatxaniwa sasaw tata José Maldonadox arsuwiyi, jupax Pachamp Umamp Uñjir Utan (SENAMHI) irnaqaraki.

“Atürux juk’a qinayakiw utjxani. Junt’utatxaniwa, khusa urüniwa” sasaw Arriba Bolivia wakichäwinx arsuwiyi.

Nayrïr Urunakax qinayaw Santa Cruzampin Benimpin Qucha Pampa ch’umi uraqimpin Suni uraqimpin Chukiyawu ch’umi uraqimpin uñstawiyi sasaw qhanancht’awiyi.

Uka pachparakiw, aka phaxsi tukusimp jutir phaxsi qalltampiw juk’amp aka marax thayani sasins yatiyawiyaraki./RAR


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/aymara/otro.php on line 156