Morales Jilïr Irpirix mä jach'a yatiqañ utw Sacaban luqtawiyi

Imagen

Evo Morales Jilïr Irpirix machaq yatiqañ utankaskiwa (Jamuqa: UCP)

Evo Morales Jilïr Irpirix “Berto Nicoli” sutin jach’a yatiqañ utw Sacaba markan luqtawiyi, Qucha Pampana. Ukanx 480 yatiqiriw yatiqt’apxani, 6.781.419 bolivianompiw utachayapxatayna. Sacabax mara t’aqa phaxsit 29 uru saraqkipanw mara phuqhani, ukatw ukham Jilïr Irpirix luqtawiyaraki.

Atamir utamp panka utamp 16 yatichañ utamp kimsa yant’añ utamp ullañ utamp jikthaptañ utamp uta uñjañamp irptañ utamp katuqañ utamp yatxatat uñt’ayañ utamp chhuxuñ utanakampiw ukanx utji. Manq’añampit uywa qullañampit yapuchañampit utachañampit ukanx técnico superior mistuñkam yatiqapxani.

Markasaw mayacht’asiwiyi, ukatw qullqichäwisax mayjt’awiyi, uraqin utjki uka yänakasw kutkatayasiwayxtan, qullqichir utanakas kutkatayaswiwayxtan sasaw Jilïr Irpirix arsuwiyi.

“Qullqichäwisax kunayman amuyump apnaqatawa, sapa qullqichirinakamp waljan qullqichirinakampiw utji, Bolivia markaw ukx uñstayawiyi, Utt’ayañ Tantachäwinw Tayka Kamachir qillqantawiyapxaraki. Jichhax ukampiw jutiritakix sum sarantasktan, ukatw akham irnaqatas utjaraki” sasaw Jilïr Irpirix arsuwiyi.

Aka machaq yatiqañ utanx markasat arxatasiñ amuyumpiw yatiqirinakax mistupxani, wali yatxatatanaka, markasanx kunjams sartasiwiyata ukxats yatipxarakiniwa, “Markasat arxatasir chacha warminakaw utjañapa, jan yaqhanakamp apnaqayasiñ munirinaka” sawiyiwa./RAR


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/aymara/otro.php on line 156