Image Reino Unidonx akham COVID-19 usutanakarux uñjasipki (Jamuqa: Llika)

Reino Unido irpirinakax dexametasonamp COVID-19 usutanakar qullapxam sasaw uka markan qullañ p’iqichirinakarux sawiyapxi. Yatxatirinakaw uka qullampix usutanakax waliptapxiwa sasin yatiyawiyapxi, ukatw ukham mayiwiyapxaraki.

Oxford Jach’a Yatiqañ Utankirinakaw dexametasonamp COVID-19 usu qullasirinakax jiwañats qhispipxiw sasin sawiyapxi, sapa kimsanitx mayniw jiwatx qhispispa sawiyapxiwa. Uka jach’a yatiqañ utanx uka usut jark’aqasiñatakiw qullx uñstayañ munasipkaraki.

Dexametasonas kipka qullanak juk’at juk’at umasax COVID-19 usutx waliptsnawa, jiwañat qhispsna; samsuñ yänakamp samaqipki uka usutanakax jiwañats qhispipxaspawa sawiyapxiwa. Uka qullampiw kunayman qullañ utanakanx COVID-19 usutanakarux qullatäspa sasaw iwxt’awiyapxaraki.

Uka qullax juk’a qullqimpikiw alasitäspa (sapa urux mä dólarat juk’amp juk’akiw munasi). Ukatw pisin jakasir markanakatakix wali khusa yatiyäwi, juk’a qullqikiw COVID-19 usutanakar qullañatakix munasispa ukata./RAR