Image Isabel Fernández, Yatiyañ P'iqichiri (Jamuqa: Yatiyañ P'iqichirin uñt'ayata)

Samsuñ yänak alatat yatxatasipñapkamax, tata Marcelo Navajax janiw Qullañ P’iqichirïxaniti, jupalantix mama Eidy Rocaw p’iqicht’ani sasaw jichhayp’ux mama Isabel Fernándezax arsuwiyi, jupax Yatiyañ P’iqichirirakiwa.

“Jilïr Irpirix tata Marcelo Navajan jan Qullañ P’iqichirïxañap amtawiyi, ukhamatw taripirinakarux jan walt’ayañax jan utjkaniti, janiw yatxatapkipanx jan walt’ayaskaniti” sasaw mama Fernándezax arsuwiyi.

Wasärmax Jilïr Irpirix arsuwayki uks mayamp amtayawiyarakiwa. Irpirinakjamax janiw kuns imxatapkäti, yamakis kamachirjam taqi juchachasirinakar uñjasiñap mayipxäxa sasaw sawiyi.

Áñez Jilïr Irpirix khithinakati juchanïpki taqi jupanakar juchachatäpan, jank’ak taripaspan sasaw sawiyi sasinw yatiyir mamax arsuwiyi.

Áñez Jilïr Irpirix kimsa amtampiw taqi p’iqichirinakar irnaqañ mayiwiyi sasaw mama Fernándezax qhanancht’awiyi. Chiqpachapin juchachasipxchi ukax lunthatasit qullqx kutt’ayapxañapawa, ukaw nayrïr amtaxa sawiyiwa.

“Khithinakati qullq lunthatasipki jupanakarux kamachirjam juk’amp mutuyasiñapatak irnaqañ” mayiwiyi sasaw mama yatiyirix arsuwiyi.

Sum apnaqasaw qullañ utanakarux yänakax puriyaskañaki, ukaw kimsïr amtaxa sawiyarakiwa./RAR