Image Jaqukiptat k'añasku (BTV)

Qucha Pampanx pä k’añaskuw t’uxthaptawiyapxi, mayax jaqukiptawiyiwa, usuchjatanakarux qullañ utaruw jank’ak apapxi. Mä kañaskuy wila qhana qhankipan thakhx mäkhipawaychispäna, ukat ukhamax utjchispäna, ukhamaw yatisi.

Colombia, 25 de Mayo thakhinak jikthaptki ukjanw ukham t’uxintasiwiyapxi, Qucha Pampa taypina. Wila qhana qhankipanw uka mä k’añasku apnaqirix thakhx mäkhipaskäna, ukatw chhijirux purt’asiwiyapxaraktha sasaw mayni q’iwirix arsuwiyaraki.

Mä k’añaskux jaqukiptawiyiwa, thakhi taypin jaqukiptatäskiwa. Usuchjatanakarux qullañ utaruw apapxi, janiraw kunjamas jikxatasipxi ukxatx yatiyapkiti./RAR