Image Thakhinak qullañ chhixsuyasipki (Jamuqa: Llika)

Wasürux 26 jaqiw Italianx COVID-19 usump jiwawiyapxi. 34.371 jaqiw uka markanx uka usump jiwawayxapxi. Achuqa phaxsit jichhakamax jichhapiniw ukham juk’a jiwatax utji. 303 usutaw wasürux uñstawiyaraki.

Anchhax 25.909 jaqiw Italianx COVID-19 usump usut jikxatasisipkaki, 22.213 jaqiw utapan yaqhaqtat uñjatäsipki, janiw ancha usutäpkiti, 3.489 jaqirakiw qullañ utan yaqhaqtat uñjatäsipki, 207 jaqiw sinti jan wal jikxatasipxi.

Lacio uraqinx kimsa usutakiw uñstawiyi, janiw ukhamax jichhakam utjkänti, mayax Roma jach’a markan uñstawiyaraki.

Italia irpirinakax kunayman p’iqichirinakampiw tantachasisipki, qullqichäwit yatxatatanakampi. Jupanakampix kunjams uka markanx qullqichäwix kutitatayatäspa ukxat aruskipasipki, COVID-19 usump jan walt’ayataw uñjasiwiyapxi, ukatw qullqichäwipax jan walt’ata./RAR