Image Edson Oczachoqueruw machaq irpirjam utt´ayawiyapxi (Jamuqa: BTV)

Uru Urunx tata Edson Oczachoque Gerónimoruw machaq irpirjam utt’ayawiyapxi, jupax tata Zenón Pizarrolantiw mantaraki. COVID-19 usu sarnaqkipanw ukham lurawiyapxaraki, 19 Uru Uru kamachiriw ukham ajllt’awiyapxi, kimsaniw jan khithitakis jaquwiyapkarakiti, llätunkanix janiw jaqupkiristti sawiyapxaraki, Uru Uru kamachiñ tantachäwinx Movimiento Al Socialismo (MAS) ukankirinakaw jiläpxaraki.

“Anchhax Uru Uru departamento irptañax ch’amawa, ch’ama ch’am tukuñ urunakawa, ukhamarus irnaqañjamäskiwa (…) Kunas luratäni ukw säxa, Uru Uru departamento markachirinakax janiw payachasipxañapäkiti” sasaw tata Oczachoquex arsuwiyaraki.

Chharminthiw Uru Uru kamachirinakax tata Pizarrox janiw irptxaspati sasin sawiyapxi, jupan irptañapax tukusxiwa sasina. Ukatx samart’awiyapxarakiwa, arumjaruw tata Oczachoquerux ajllt’awiyapxaraki.

Markachirinakax ukham lujrapxatapx k’umiwiyapxarakiwa, llikanw qhurut arsusiwiyapxi, jupanakax kunjams MAS ukankirinakax usunak sarnaqkipanx irpir turkawiyapxi ukw k’umiwiyapxi./RAR