Image Jamuqa: Yaqha Markanakamp Aruskipir P'iqichirin uñt'ayata

22 marka masisaw Iki Iki jach’a markat markasar kutinxapxi, Chileta, 14 Paraguayat purinipxaraki sasaw Yaqha Markanakamp Aruskipañ P’iqichirix yatiyawiyi. Iki Ikit purinipki jupanakax utanakaparuw sarxapxani, Paraguayat purinipki jupanakarust mä chiqan qhiparayatäni.

“Aka mara t’aqaphaxsit 03 uru saraqkipanx, 22 marka masisaw Chilet kutnuqanxapxi, jupanakax khayan sayantat jikxatasipxäna” sasaw yatiyäwinx qillqat uñsti.

Chilet purinipki jupanakax Iki Iki jach’a markanw COVID-19 usutx mä chiqan qhiparas uñjayasiwayxapxi, ukatw utanakapar chiqak sarxapxani, ukhamw Yaqha Markanakamp Aruskipañ P’iqichirix yatiyawiyi.

Paraguayat purinipki jupanakarux Santa Cruzanw uñjañatak qhiparayatäni, ukatatw jupanakax kunayman departamentor utapat puriñatak sarasipkani, ukhamw yatiyawiyapxi./RAR