Image Yatxatiri (Jamuqa: Llika)

Mara tukuskamax COVID-19 usutakix qullax utjxaspawa, juk’amp jan walt’irjamäpki jupanakaruw churatäxaspa sasaw Uraqpachan Qullañ P’iqichir Tamankirinakax (kastill arunx OMS) sawiyapxi.

“Mara tukusitat mä pä patak waranq waranqanitakix qullax utjxaspa sasaw irnaqasipktha. Jisa, ukham aski yatiyäwinak utjañap munapxtha” sasaw mama Soumya Swaminathanax arsuwiyi, jupax OMS ukanw yatxatas irnaqaraki.

Uraqpachanx 200 chiqanw COVID-19 usutak qulla utjañapatakix irnaqasipki, ukjanitx tunka chiqanw jaqir qullañ yant’asipki. “Mara tukuskamax maya jan ukax pä qullaw utjaspa” sasaw mama Swaminathanax arsuwiyi.

Qullax utjxan ukax jank’ak usump piykatayasirjamäpki jupanakaruw nayraqatax qullatäni; qullirinakaru, usut uñjirinakaru, jach’unakaru, palla pallanakaru, jilïr jaqinakaru, yaqha usump usuntat jikxatasipki jupanakaru, ukhamaw yatisi.

Janir 2021 mara purinkipanw qullax utjxani, ukhamarus ch’amäniwa, walja qullaw munasini, payaw sapa maynitakix munasi; ukhamïpanx 15 waranq waranqaw munasini sasaw qulla wakichayirinakax sawiyapxi./RAR