Image Wila Punchunakan irpirinakapamp Yatichayir Kamanampi (Jamuqa: Yatichañ Kamana)

Virginia Patty, Yatichayir Kamanax Uma Suyu Wila Punchunakan irpirinakapampiw tantachasiwiyi, jupanakax yatichäwxat llakisipxatap uñt’ayawiyapxi, juk’ampis nayrïr marka irpirinakax lurayawiyapki uka yatiqañ utanakxata, jichhax “inakiw” Jach’a K’achi markanx ukax sayaski sapxiwa.

Beltrán Miranda Rojas, Wila Punchunakan mayni irpiripax Chukiyawurux yaqhip yatichañ amtanakxata, yatichañ yänakxata, yatiqañ utanakxat aruskipañatakiw purinipxtha sasaw sawiyi.

“Yatichañ Markaw Uma Suyunx utjapxitu, lurayatäskiwa, ukhamarus irnaqañax sayt’ayawiyatawa. Irnaqasiskañapak munapxtha. Mama Kamanarux yatxatatanakamp chik uñakipir sarañapatakiw mayipxtha, ukatat yatichasxañapataki, tecnológico yatichañ uta tukuyañataki” sasaw tata Beltránax arsuwiyi.

“Khusa munasiñaw uñt’ayata, markamp munayasiñawa, iyawsañawa. Kullaka Kamanamp aruskipasax kusisitaw jikxatasipxtha. Irnaqañ utapanx sumw katuqt’apxitu, ukham amuyapxtha” sasaw sawiyi./RAR