Image

Coronavirustuqimp walja piykatawinaka Bolivia markpachan utjkipanx, directora de Medicina Tradicional mama Maritza Patzix sawayiwa, qura qullanakamp qullasiñ munirinakax qura qullanakat yatxatt’atanakar qullasiñatak  jikt’apxañapaw jani coronavirus usump usuntañataki.

Qulla quranakax aski waliwa covid 19 usut jark’aqasiñataki, ukhamarak aski yatiykipasisaw qullasipxañasa, sasaw mama Patzix ixwawayi.

Wikalipto, mansanilla, matico, wira wira, molle ukatx qhiya qhiya quranakampix askinjamaw covid 19 usurux saykatatäspa, sasaw sawayi.