Image

Jutir simanax, Chukiyawumpin Altu Patampinx utan jist’antatakiw jakatäskani, ukhamw tata Luis Revillamp  mama Soledad Chapetónampix yatiyawiyapxi, jupanakax uka pä jach’a marka irpirinakawa. Felix Patzi, Chukiyawu irpirimp, Iván Arias, Marka Irnaqäwinak Apnaqañ P’iqichirimpiw jichhür tantachasiwiyapxi, ukatatw ukham yatiyawiyapxi. Jutir urunakax marka qutuchäwinak p’iqichirinakampiw kunjams k’achhat k’achhat anqar mistutäspa ukxat aruskipañatak jikisitäni sasins sawiyapxarakiwa.

“Municipionakasan sarnaqatäkän ukhamakiw sarnaqasiskani, ukhamarus jutir simanax kunjams utat mistsna ukxatx mä amtaw utjañapax munata, kunayman marka p’iqichirinakampiw ukxatx mä amtar puriña” sasaw tata Revillax arsuwiyi.

Kunayman marka qutunak irpirinakamp aruskipaskan ukw tata Revillax jach’acht’awiyi, jupanakampix kunjams anqar mistutäspa, kunjams qullqichäwix kutitatayatäspa ukxatx aruskipapxani. Janiw kunürus anqar mistutäspa ukx sapkiristti, ukhamarus jutir urunakaw tantachasitäni sawiyiwa.

Altu Patanx kunjamas qhathunakax luratäspa ukxatx Altu Pata Kamachiñ Utanw aruskipawiyapxi, mä amtaw utji sasarakiw mama Chapetónax arsuwiyi. K’añaskunakan k’achhat k’achhat mistupxañapatakiw amtax wakicht’ayatäski, K’añaskumpix Chukiyawu jach’a markarus saraqapxarakiwa, ukatw uka jach’a marka irpirinakampix aruskipt’atäskaraki sasaw arsuwiyi./RAR