Image José Luis Parada, Qullqichäw Apnaqir Kamana (Jamuqa: BTV)

Jichhürkamax, 11:00 arumirjkamax, 140.435 markachiriruw Universal yanapt’ax churawiyatäxi, 33.252 jaqiruw jan wakisitapat jan churawiyatäkarakiti sasaw tata José Luis Paradax arsuwiyi, jupax Qullqichäw Apnaqañ P’iqichirirakiwa.

“Utjkistu uka wakicht’äwirjamax juk’amp khust’ataw yanapt’anakax churata. Janiw pä kutx katuqapkaspati, ukhamarus wasürump jichhürumpix 33.000  jaqiruw janiw churapkirismati sawiyata” sasaw sawiyi.

Yaqhipax mä qullqi utan qullqx katuqasiwiyapxi, ukatx yaqharuw mayisir sarapxarakitayna, yaqhipax irpirinakamp irnaqirinakawa, jupanakax payllasiñrakik munawiyapxatayna, sasaw llakt’at arsuwiyi.

Universal yanapt’ katuqañ munirinak taypinx 14.022 jaqiw Familia yanapt’  katuqasirinaka, 9.974 ukjaw AFP ukar qullqi apirinaka, 3.935 markachiriw pä kut katuqasiñ munawiyapxi, 3.077 markachiriw Canasta yanapt’ katuqañ munawiyapxi, 1.379 irpirinakamp irnaqirinaka, 309 juwasit qullq katuqirinakaraki.

Jichhürkamax 1.176.316  markachiriruw Dignidad yanapt’ax churawiyata, 735.995 markachiriw Canasta yanapt’x katuqasiwiyapxi, 1.888.625 Familia yanapt’x katuqasiwiyapxaraki.

Wasürux nayrïr payllañ urünwa, 40.239 markachiriruw Universal yanapt’ax churawiyata, chharminthix 100.196 markachiriruw churasiwiyaraki sasaw tata Paradax arsuwiyi. Ukatw markachirinakarux iwxt’awiyaraki, 90 urunx yanapt’x katuqasisipkakismawa sawiyiwa./RAR