Image Covid Uñjañ Uta (Jamuqa: Llika)

Jichhürux kimsaqallq jach’uw utanakapar sarxapxi, jupanakax janiw COVID-19 usump usuntat jikxatasipkiti sasaw tata Álvaro Cabezax arsuwiyi, jupax Covid Uñjañ Utanw Chukiyawunx irptaski.

“16 jach’uw nayrïr simanax usutjam mantawiyapxi, jupanakatx yatxatawiyatawa. Kimsaqallquniw jichhürux sarxapxi, yatxatatarjamax janiw usutäpkiti. Ukax khusawa. Mayninakatx, yaqhipax usutawa, yaqhipan yatiyäwinakap suyasipkaraktha” sasaw jupa tata qullirix arsuwiyi.

Covid Uñjañ Utanx 73 jaqiw jichhakamax jikxatasipxi; 44 Chukiyawutäpxi, 22 Altu Patatäpxi, pusiniw Patak Amayatäpxi, paniniw Wiyachatäpxi, maynirakiw Cajuatata, ukhamw tata Luis Revillax yatiyawiyi.

Uñjañ Utan jikxatasipki uka jach’unakax Periférican Estación Policial Integral (EPI) sutin utax utjki ukan irnaqirinakawa./RAR