Image Yerko Núñez, Jilïr Irpirir Yanapiri (Jamuqa: Bolivia TV)

Marka irpirinakax Covid-19 usur kutkatañatakix qullqw mayt’asiñ munapxtha, ukhamarus kamachirinakax janiw ukx munapkiti, MAS ukankirinakaw waljanïpxi, ukatw ukham lurapxi, Evo Morales nayra irpiriw ukham lurapxam sasin sawiyi sasaw tata Yerko Núñezax arsuwiyi, jupax Jilïr Irpirir Yanapirirakiwa.

“Amuykayawa, Movimiento Al Socialismox k’arisisaw jan ukx lurañ munkiti, uraqpachan jan walt’ayir usu utjkipanw ukham lurapxi. COVID-19 usur kutkatañatakix kunaymantuqutw juk’amp irnaqañasa (…) Qhanawa, kuna kunkimpiw ukham lurasipki. Evo Morales nayra irpiriw ukham sixa. Kamachirinakaruw jan qullq mayt’asiñ iyawsapxañapatak amtayi. Evo Moresaw Bolivian COVID-19 usur kutkatañatak qullq jan mayt’asiñatakix amtayani” sasaw Núñezax arsuwiyi.

Phisqha amtaw kamachiptayañatakix Kamachiñ Utar apayata, qullq mayt’asiñatakiwa, 1.700 waranq waranq dólar mayt’asiñataki; uka qullqimpix qullañ utanakaw sumaptayatäspa, qullañ yänakaw alatäspa, juk’amp irnaqiriw qullañatak utjaspa sasaw sawiyi.

2006 marat 2019 marakamax, nayra irpirinakax 17.156.036.183 dólarw mayt’asiwiyapxi, “kunapachati juk’amp qullqix markasan utjkän ukja, phäñanak aljatatw ukham utjäna”, kamachiñ utankirinakax janiw Fondo Monetario Internacional (FMI) ukat qullq mayt’asiñatakix iyawsañ munapkiti, 327 waranq waranq dólaraw ukatx mayt’asitäspa, uka qullqix juk’akiwa, janiw nayra irpirinakan mayt’at qullqjamäkiti sasaw sawiyi.

“(…) Jichhax suxta phaxsiw aka uraqpachar saratatir usumpix jakxtan, taqpach jaqiruw jan walt’ayaski. Qullqw uka uraqpachar saratatir usut jark’aqasiñatakix mayt’asiñ munata, janiw iyawsapkituti. 14 maranx, 17 waranq ‘millunat’ jilwa (mayt’asiwiyapxi), jichhax 237 waranq waranqakiwa. Amuyapxam, juk’akiwa, ukw jan iyawsapkiti” sasaw Jilïr Irpirir Yanapirix yatiyirinakar sawiyi./RAR