Image Eidy Roca, Qullañ P'iqichiridx Trinidadan jikxatasi (Jamuqa: BTV)

Akat kimsa ururux 10 usut q’ipir k’añaskuw Benir puriyatäni, ukampiw qullirinakarux irnaqañ yanapatäni ukhamarakiw utat utat usutanak uñjir saririnakarusa sasaw jichhürux mama Eidy Rocax arsuwiyi, jupax Qullañ P’iqichirirakiwa.

“Qullañ P’iqichirjamax akat pä urur jan ukax kimsüruruw niya 10 usut q’ipir k’añaskux puriyatäni, qullirinakar irnaqañ yanapañataki” sasaw jupa mama irpirix arst’awiyi.

Janiw usut q’ipnaqañ k’añaskunakak puriyatäkaniti, qullirinakas khithatarakïniwa, jupanakaw Trinidad jach’a marka thakhinakan sarnaqapxani ukhamarak yaqha municipionakansa, juk’ampis usutjam jikxatasipki jupanakar jank’ak jikxatañataki sasaw mama Rocax arsuwiyi.

Kimsa kast p’iqichirinakaw Trinidad jach’a markan tantachasiwiyapxi. Kunjams COVID-19 usu uka departamenton tukjañatakix irnaqatäspa ukxat jupanakax aruskipawiyapxi. Mama Rocax ukankawiyasaw yatiyawiyaraki./RAR