Image Tata Yamil Borda, palla pallanakan p'iqichiripa (BTV)

Palla Pall Utan p’iqichirip turkawiyapxtha, Jilïr Irpirin Silt’up lunthatayawiyapxi ukata, sasaw jichhürux tata Yamil Bordax arsuwiyi, jupax taqpach palla pallan p’iqichiriparakiwa. Lunthatayasir palla pallar juchanchañxatx uraqin ch’axwir palla pallanakaw juchachañ amtapxarakini, sasins sawiyarakiwa.

“Uraqin ch’axwir palla pallanakar p’iqichiriruw mä qillqat apayapxtha, jichhürpach kamachirjam juchachapxañapataki. Palla Pall Utan p’iqichiriparux turkawiyatawa”, sasaw yatiyirinakar sawiyi.

Ukhamïpanx, uraqin ch’axwir palla palanakan p’iqichiripaw lunthatayasir palla pallarux kamachinakarjam juchachapxani, sasaw qhanancht’awiyi.

Tukuyañatakix, kunjams mä palla pallan lunthatayasitapatx palla pallanakax k’umiyasiwiyapxi ukxatw llakt’at arsuwiyaraki./RAR