Image Machaq YPFB irpirir utt'aykasa (Jamuqa: Página Siete)

Víctor Hugo Zamora, Phäñanak Apnaqañ P’iqichirix tata Richard Botelloruw Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) machaq irpirjam utt’ayawiyi, Herland Solizlantiw jupar utt’ayawiyi.

Tata Botellox ingeniero industrial ukhamawa, Norte de Santo Tomás de Aquino jach’a yatiqañ utanw yatiqawiyatayna, pä tunk marat jilaw Schlumberger phäñanak apnaqir utan irnaqawayxi. Jupax irpirijamaw irnaqawiyatayna: Bolivian uka phäña apnaqir utan irpirjama, aksäx Awiya Yala uraqin irnaqat suma apnaqat uñjirjama ukhamarakiw maysa Awiya Yala uraqitakis uka pachp uñjas irnaqatayna (Estados Unidon ukham irnaqatayna), irnaqayir irpirjama, jaqi katuqir irpirjama, jirunak pariptayas yänak apnaqañ irpirjam kunaw irnaqarakitayna.

Yäpar irnaqañaw wakisi, jank’aki ukhamarak akat qhiparu sasaw tata Zamorax arsuwiyi. Kunanakay luratächi ukxatx yatiyañawa, qhanancht’añaw wakiwi sawiyiwa. Tata Botellox Bolivia markan jach’a qullqichañ utapan irptani./RAR