Image Hugo Moldiz, Apnaqañ Kamani (BTV)

Santa Cruz, 20 uru qasäwi phaxsita 2015 marana (BTV).- Hugo Moldiz, Apnaqañ Kamanix, phaxsürux 10 waranqa jach’unakat jilaw Papa Franciscur tuwaqañatak khithatäpxani, jupax 8 urunak willka kuti phaxsit saraqkani ukjaw purini, sasaw yatiyawayi.

“Qhipa wakt’ayäw uñjasax, Papar tuwaqañatakix niya 10.000 ukjat 15.000 ukjakamaw jach’unakax khithatäpxani, yaqhipax pachpa isipanipxaniwa yaqhanakast aliq jaqjam isthapitaraki, juk’amppachas Santa Cruz markana, ukanw juk’amp jawax qhiparani. Taqi kunaw qhipa wakt’ayäwirjam luratäni, ukast niy purinxan ukjakiw lurt’añx tukuyatäxarakini”, sasaw yatiyirinakar sawiyi.

Maysatuqutx, Jilïr Yupaychañ Irpirix pachpa tuwaqir tamapampiw markasarux purinini, sasaw yatiyawayaraki.

Yupaychañ luräwinak phuqhañatakiw willka kuti phaxsit 8 urükipanw Boliviar Papax purini, ukatx Paraguayaruw sarxani, sasaw Vaticanox chiqancht’anirakïna.