Image

Bolivia marka irpiri Luis Arcex yatiqäwi yatichäwi utt’awinx Gobiernotuqitx mayamp “Quipus” atamir lurañatakiw ch’amañchatäni, ukhamat taqi Bolivia markan yatiqapki yatiqirinakaru ukatx yatichirinakar churañataki, ukhamat aski yatiqäwi, yatichäwi utjañapataki, sasaw sawayi.

 “mayampiw atamirinaka lurasin qallantasiwayani, ukhamat taqi yatichirinakaru ukatx yatiqirinakaru churañataki, ukhamat yatichawinakamp askinjam nayraru sarantañataki”, sasaw arst’awayi.

Irpirix,  mama Añezax maymarax yatichawinaka, yatiqawinak jist’antatawayi, ukhamarak aka atamiri lurañ uts jist’antañ amtatayna, sasaw k’umiwayi.

 “mama Añezatix aka atamir lurañ empresxa askinjam nayrar irptasaphanx jichhax  wali askisphanwa taqi yatichirinakataki ukatx yatiqirinakataki  yatiqawinakamp qallantañataki”, sasaw arst’awayi.

Nayrüru urunakanx tata Adrian Quelca ministro de educacióntuqitxa, yatiyawayiwa, zonas fronterisastuqinakanx janiw askinjam internitax utjkiti jan ukasti televisión satelital Tupak Katarituqikiw utji, ukataw 34.000 atamiri “Quipustuqix” churasini, sasaw yatiyawayi.