Image Qullirinakar q'ipir k'añaskunaka (Jamuqa: Marka Irnaqäwinak Apnaqañ P'iqichirin uñt'ayata)

Chukiyawutx 30 qulliriw yanapaniñatak Benir sarapxi, jupanakax COVID-19 usutanakar jikxatañatakiw yanapt’apxani. Uka departamentonx payïr chiqanw walja usutaninak taypinx jikxatasi, 551 usutaw utji sasaw jichhakamax yatiyapxi.

“(Usutanak) jikxatañatak yatxatatanakäpxiwa (…), denguemp COVID-19 usump mayj mayj amuyirinakawa (…) Chukiyawu departamentow Benir ukham yanapt’aski. 30 qulliriw 10 uru  ukankapxani (…) Akhamatw Chukiyawutx Beni jila kullakanakasar yanapt’atäski” sasaw tata Iván Ariasax arsuwiyi, jupax Marka Irnaqäwinak Apnaqañ P’iqichirirakiwa, qullirinakaruw khitharpayawiyi.

Chukiyawu SEDESankirinakaw ukham khithasipki, usutanak jikxatapxani, uñjapxaniwa, kunjams jupanakarux uñjañäspa ukw amuyt’ayapxani; ukatw jupanakax kunati munaski uka yänakamp sarasipki, “80% usutaw sum yaqhaqtat uñjatax qullasipxi (…) Jan usuntañatak jark’aqasiña, usutanak jikxatañaw wakisi, ukw aka qullirinakax lurir sarapxani” sasaw tata Ariasax qhanancht’awiyi.

Chukiyawun kutinipkan ukjax, uka 30 qullirirux COVID-19 usutanak uñjañ utanw qhiparayatäni sasaw arsuwiyi./RAR