Image Trinidadanx utanakan usutanak thaqhasipki (BTV)

Beninx qullirinakax 6.620 utaruw usutanak jikxatañatak puriwiyapxi, 30 COVID-19 usutw jikxatawiyapxi, 227 jaqiw usutjamaraki, ukhamw wasürux tata Fernando Del Pozox arsuwiyi, jupax Centro de Operaciones de Emergencias Departamentales (COED) p’iqichirirakiwa.

“331 manzanoruw Trinidadanx kunayman chiqan purita. 6.620 utaruw puriwiyata. 227 usutjam jaqiw jikxatata, COVID usuninakax 30” sasaw tata Del Pozox arsuwiyi.

Wasüruw trinidad jach’a markx jark’antañ qalltawiyapxi. Irpirinakax qullirinakaruw utatw uta usutanak jikxatanipxañapatak khithapxi ukhamarakiw usutjam jikxatasipki jupanakarusa, usutanakar uñjañatakix mä qhiparañ chiqas utjarakiwa.

42 qullir qutuw utji, 763 markachiriw utat utx sarasipki, jupanak taypinx qullirinakamp palla pallanakamp nina jiwayirinakampiw utji./RAR